Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Tvrtka No limit j.d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Virovitici, Bečka 16 (u daljnjem tekstu No limit j.d.o.o.) izdavač je i vlasnik internetske stranice www. sports-transfers.com.

Ovim Uvjetima korištenja se uređuje korištenje internet stranice www.sports-transfers.com od strane korisnika.

Korisnik posjetom www.sports-transfers.com internetske stranice potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća ove Uvjete korištenja, a svakim korištenjem www. sports-transfers.com, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Uvjeta korištenja i da iste u cijelosti prihvaća.

Ukoliko se korisnik s istima ne slaže i ne prihvaća ih, molimo da se ne koristi ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik daje vlasniku internetske stranice izričitu suglasnost da smije podatke dostavljene prilikom registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka obrađivati i izmijenjivati u svrhu registracije i objave ih na svojim internetskim stranicama.

2. NAČIN I SVRHA KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www. sports-transfers.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka No limit j.d.o.o. Podaci i informacije objavljeni na www. sports-transfers.com se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba.

3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korištenjem sadržaja www. sports-transfers.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja tih sadržaja, te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost.

No limit j.d.o.o. neće biti odgovoran za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www. sports-transfers.com.

No limit j.d.o.o. ne jamči da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti jamči za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

No limit j.d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Korisnik se slaže i potvrđuje da No limit j.d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku.

Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice www. sports-transfers.com te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti No limit j.d.o.o.

No limit j.d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.

Internetska stranica www. sports-transfers.com može sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih internetskih stranica kreiranih od strane trećih osoba.

No limit j.d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti.

No limit j.d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s No limit j.d.o.o. samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

Svi podaci objavljeni na profilima korisnika dolaze od registriranog korisnika ili od treće strane. Za istinitost, točnost i cjelovitost informacija objavljenih na profilima korisnika je odgovoran isključivo registrirani korisnik.

Registrirani korisnik je isključivo odgovoran za sadržaj objavljenih informacija što uključuje odgovornost za njihovu istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu. Isključena je bilo kakva odgovornost No limit j.d.o.o. za sadržaj informacija na profilima korisnika i bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www. sports-transfers.com.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništavna, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www. sports-transfers.com u vlasništvu su tvrke No limit j.d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. No limit j.d.o.o.je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www. sports-transfers.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

Kao uvjet objave svojih profila na ovim stranicama i dostupnosti svih podataka, korisnici – igrači, treneri, menadžeri i klubovi su obvezni registrirati se, odabrati korisničko ime i lozinku, te uplatiti godišnju naknadu.

Registracija fizičkih osoba moguća je samo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama. Maloljetnim korisnicima registracija je moguća isključivo uz suglasnost njihovih zakonskih zastupnika.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja, te vlasnik stranice prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni takve podatke može izmijeniti, uskratiti njihovu objavu ili zatvoriti korisnikov korisnički račun.

Registracija se smatra obavljenom u trenutku kada korisnik prođe sve faze registracije. Korisnik na prijavljenu e-mail adresu dobiva potvrdu da je registracija uspješno obavljena i ponudu za uslugu objave profila korisnika na internetskoj stranici www.sports-transfers.com.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Registracijom na internetskoj stranici www.sports-transfers.com korisnik daje suglasnost za objavu svih podataka danih prilikom registracije na svom profilu koji će biti objavljen na internetskoj stranici www.sports-transfers.com, kao i dostave tih podataka drugim korisnicima internetske stranice www.sports-transfers.com.

Profil korisnika objaviti će se na internetskoj stranici www.sports-transfers.com u roku od 48 sati od uplaćene naknade za registraciju i uredno zaprimljene prijave.

Nakon uplate godišnje naknade korisnik ne može tražiti povrat sredstava.

Za čitavo vrijeme trajanja registracije korisnik može tražiti da se njegov profil ukloni sa internetskih stranica www. sports-transfers.com, ali ne može tražiti povrat uplaćene naknade.

5. KORIŠTENJE PRIKUPLJEIH INFORMACIJA

No limit j.d.o.o. podatke od svojih korisnika prikuplja:

  • izravno prilikom registracije korisnika,
  • neizravno prilikom korištenja internetske stranice

Neizravno prikupljanje podataka provodi se putem tzv. kolačića koji su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice i omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik daje izričitu suglasnost da se svi osobni kao i drugi podaci dani prilikom registracije na internetskoj stranici www.sports-transfers.com mogu koristiti za:

  1. Objavu na profilu korisnika na stranici www.sports-transfesr.com,
  2. Provođenje plaćanje za pruženu uslugu,
  3. Kreiranje ponude, računa i ostalih dokumenata prilikom registracije na www. sports-transfers.com,
  4. Informiranje korisnika o novim mogućnostima i pogodnostima na www. sports-transfers.com,
  5. Analizirnje korisničko korištenje www. sports-transfers.com i provođenje statističke izvještaje za interne potrebe No limit j.d.o.o.,
  6. Kontaktirati korisnika putem telefona, SMS-a, e-maila ili na druge načine, a vezano uz korisnički upit ili narudžbu,
  7. Proslijediti korisničke podatke trećim stranama s kojima No limit j.d.o.o. poslovno surađuje, a u svrhu zadovoljavanja korisničkog upita ili narudžbe,
  8. Marketinške svrhe internetske stranice www.sports-transfers.com.

6. CIJENE USLUGA

Sve usluge koje No limit j.d.o.o. pruža putem internetske stranice www.sports-transfers.com kao i cijene navedenih usluga objavljene su na internetskoj stranici www.sports-transfers.com pod "Cijenik".

7. PROMJENA UVJETA

No limit j.d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem internetske stranice www. sports-transfers.com ili na drugi primjeren način.

No limit j.d.o.o. pridržava pravo izmjene sadržaja internetskih stranica, pravo ukidanja internetskih stranica, te pravo ograničavanja pristupa internetskim stranicama, sve bez najave, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

No limit j.d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.